Venice của nước Nga: Thành phố St. Petersburg

St. Petersburg, thành phố bên bờ sông Neva, được mệnh danh là Venice của nước Nga. Thành phố từng có tên là Petrograd và Leningrad. Từ năm 1991, thành phố mang tên St. Petersburg.

09/02/2021 23:43
Petersburg Petersburg1 Petersburg2 Petersburg3 Petersburg4 Petersburg5 Petersburg6 Petersburg7 Petersburg8 Petersburg9 Petersburg10 Petersburg11 Petersburg12 Petersburg13 Petersburg14