Tinh khôi mùa bạch liên hoa

Thanh cao. Dịu dàng. Trang nhã. Chẳng biết từ bao giờ, mùa hè trong tôi lại được định nghĩa bằng những hồ sen trắng nghiêng mình đua nở trong cái nắng vàng rực của những ngày tháng 6, tháng 7.

05/07/2021 17:14
ANH 1 ANH 2 ANH 3 ANH 4 ANH 5 ANH 6 ANH 7