Làng Nghĩa Trai vào mùa thu hoạch cúc chi

Những ngày này, làng Nghĩa Trai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên lại vàng rực màu hoa cúc chi. Đây cũng là thời điểm người dân nơi đây bắt đầu thu hoạch cúc chi để làm trà, làm thuốc.

28/12/2020 13:54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20