Đến thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc tại London

Nơi được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian Bác Hồ ở London là khách sạn Carlton, địa điểm giờ đây là nơi tọa lạc của tòa nhà New Zealand và cũng là nơi làm việc của phái đoàn ngoại giao nước này.

17/06/2021 14:48
drayton_1-1623140572761 drayton_2-1623140574473 drayton_3-1623140575280 drayton_4-1623140576255 drayton_5-1623140577139 drayton_6-1623140578166 drayton_7-1623140578986 drayton_8-1623140579831 drayton_9-1623140581082 drayton_10-1623140582206 nz_house_1-1623140583217 nz_house_2-1623140585205 nz_house_3-1623140586207 nz_house_4-1623140587207 nz_house_5-1623140589205