Tag: aichi

Những Nét Đẹp Vùng Kansai Nhật Bản: Tuyến tàu Kintetsu

Những Nét Đẹp Vùng Kansai Nhật Bản: Tuyến tàu Kintetsu

19/11/2021 -  19/11/2021 18:31

(VOVTV) - Kintetsu là tuyến tàu chạy qua Osaka, Kyoto, tỉnh Nara, tỉnh Mie và tỉnh Aichi.