Tag: 6 biện pháp

Bộ Y tế khuyến cáo 6 biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ

Bộ Y tế khuyến cáo 6 biện pháp phòng bệnh đậu mùa khỉ

03/10/2022 -  03/10/2022 18:20

(VOVTV) - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay là 2 trong 6 biện pháp Bộ Y tế khuyến cáo áp dụng để phòng bệnh đậu mùa khỉ.