Đời sống

5 nhóm đối tượng được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh

(VOVTV) - Theo quy định hiện nay có một số nhóm đối tượng được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Nhóm đối tượng này cũng có một số thay đổi về quyền lợi được hưởng từ ngày 01/7/2023 – khi lương cơ sở tăng.

Tác giả Lan Anh
11/07/2023 16:16

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ có 5 nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT bao gồm:

Nhóm thứ nhất: Các đối tượng là người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người được hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, thân nhân của người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Nhóm thứ hai: được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Các đối tượng này bao gồm những người hoạt động cách mạng trước năm 1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi.

Nhóm thứ ba là những người khám chữa bệnh tại tuyến xã.

Nhóm thứ tư là các trường hợp khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến có chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở (hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng).

Nhóm thứ năm là những người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (6 tháng lương cơ sở hiện nay là 10.800.000 đồng).

Ý kiến của bạn