3 trường hợp xây nhà ở được miễn giấy phép xây dựng từ năm 2021

(VOVTV) - Kể từ 1/1/2021, có 3 trường hợp xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng.

Tác giả Thịnh An / VOVTV
06/12/2020 11:36

Theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), có 3 trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ không cần phải xin giấy phép xây dựng.

Trường hợp thứ nhất là nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp này được miễn giấy phép xây dựng, nhưng phải có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

miễn giấy phép xây dựng

Kể từ 1/1/2021, có 3 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Ảnh: Internet

Trường hợp thứ hai không phải xin giấy phép xây dựng: công trình xây dựng cấp 4, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp thứ ba là nhà ở riêng lẻ tại miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ không thuộc một trong các trường hợp trên phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn