Tin tức

19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước có tổng lợi nhuận trước thuế vượt 70% kế hoạch

(VOVTV) - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tổng giá trị vốn nhà nước được bảo toàn, phát triển; tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, một số tập đoàn, tổng công ty đạt kim ngạch xuất nhập khẩu lớn...

09/01/2022 10:13

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra ngày 8/1, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) cho biết, 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tổng giá trị vốn nhà nước được bảo toàn, phát triển; tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, một số tập đoàn, tổng công ty đạt kim ngạch xuất nhập khẩu lớn...

Đánh giá hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cần tăng cường năng lực thông qua các giải pháp đồng bộ, toàn diện về chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực để thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn vai trò đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty được giao quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty, đặc biệt là công tác giám sát tài chính, giám sát đầu tư.

Theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch giao cho công ty mẹ của 19 tập đoàn, tổng công ty năm 2021, tổng doanh thu ước đạt 99% kế hoạch ở mức 816.015 tỷ đồng, bằng 107% so với năm 2020; tổng lợi nhuận trước thuế ước vượt 70% kế hoạch, đạt 34.119 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2020; tổng nộp ngân sách ước vượt 27% kế hoạch, đạt 62.443 tỷ đồng, bằng năm 2020.

19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước có tổng lợi nhuận trước thuế vượt 70% kế hoạch - Ảnh 1.

Năm 2021 có 19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước có tổng lợi nhuận trước thuế vượt 70% kế hoạch. Ảnh: Lệ Hằng

Trong đó, 13/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 14/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 14/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách; 5 tập đoàn, tổng công ty đạt lợi nhuận cao so với kế hoạch và so với năm 2020; 4 tập đoàn, tổng công ty nộp ngân sách cao so với kế hoạch và so với năm 2020.

Trong đó, một số tập đoàn, tổng công ty đạt lợi nhuận vượt trội so với những năm trước như: Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Năm 2021, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm về năng lượng như Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Thủy điện Ialy mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I; một số dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không như Long Thành, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, nhà ga hành khách T2 Cát Bi, mở rộng sân bay Điện Biên; xử lý bước đầu có kết quả một số “đại dự án” tồn tại từ nhiều năm qua...

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, sau 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, đến nay Ủy ban đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật và ngày càng chuyên nghiệp hơn; khắc phục tình trạng trước đây nhiều nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa được thực hiện đầy đủ hoặc tồn đọng qua nhiều năm. Nhiều dự án đầu tư trọng điểm, quan trọng có tác động lớn đến thúc đẩy phát triển kinh  tế - xã hội của đất nước đã được tháo gỡ khó khăn vướng mắc đi vào triển khai thực hiện...

Sau nhiều năm, các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương chưa hoàn thành xử lý, với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ, năm 2021, Ủy ban đã tổng hợp, đánh giá, phân tích và tham mưu cho Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo và được Bộ Chính trị đồng ý với giải pháp xử lý cụ thể, phù hợp đối với 5 dự án, doanh nghiệp để giao các tập đoàn, tổng công ty chủ động thực hiện và đề ra định hướng xử lý tiếp tục đối với 7 dự án, doanh nghiệp còn lại.

Ngoài ra, Ủy ban và các doanh nghiệp trực thuộc đã tích cực triển khai thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Chỉ đạo về hoạt động trong năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu song song với kịp thời rà soát, tổng hợp, Ủy ban kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tập đoàn, tổng công ty phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển và khắc phục ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty, Phó Thủ tướng đề nghị vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi doanh nghiệp nhưng không trái với định hướng của Trung ương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng và công ăn việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, duy trì được lực lượng sản xuất. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao; đầu tư theo chiến lược, kế hoạch, phù hợp cơ chế kinh tế thị trường, bảo đảm hiệu quả, phát triển bền vững.

Trên cơ sở Kết luận của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban và các doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là tích cực thực hiện và đóng góp có hiệu quả vào Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Cùng đó, khôi phục, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy mạnh xuất khẩu; tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển các mô hình kinh doanh mới của doanh nghiệp dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số.

Ngoài ra, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng xác định sẽ tiếp tục xử lý có kết quả các “đại dự án” đang tồn đọng; xử lý dứt điểm các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp thuộc các tập đoàn, tổng công ty...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận